Шавь төвтэй сургалт ба түүний онцлог - Prezi

Анхаарах зүйл : 1. Хүүхэд бүр хичээлд маш идэвхтэй оролцсон, хүүхэд нэг бүрт багш хүрч ажиллаж байсан 2. Багш хичээл заах эв дүй, ур чадвар сайтай байсан ба нэмэлт мэдлэг олгож байсан 3. Сургалтын хэрэглэгдүхүүн нь хичээлйин агуулга сэдэвтэй тохирсон бодит масстай хичээл болсон 4.

(DOC) Сургалт хөгжил бие даалт | Nymka Nymka - Academia.edu

Уламжлалт лекцийг (сургалтын шилжилт, сургалт дахь хязгаарлалт) шинэ сургалтын аргад дахин зорилгожуулж байна. Суралцагч болон сургагчийн хоорондох харилцаа холбоог бий болгох нь чухал юм.

БАГА БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ …

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР 20 Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.

БАГА, СУУРЬ БОЛОВСРОЛЫН ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР …

ХИЧЭЭЛ, СУРГАЛТЫН ҮР ДҮНГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР 20 Өөрөөр хэлбэл, үнэлгээний шалгуур гэдэг нь сургалтын явцад суралцагч бүрийн эзэмшвэл зохих мэдлэг, чадвар, хандлага төлөвшил буюу хүрэх үр дүн юм.

суралцагчтай 2 - SlideShare

суралцагчтай 2 2. 3. 4. ГЭРЭЭ БАЙГУУЛСАН: "Боловсрол хөгжийн гүүр"ТББ: Сургалтын менежер Суралцагч.....

Суралцагч төвтэй сургалт « Education

Сургалтын үйл явцын үед СУРАЛЦАГЧ бүх үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцогч байхаар боловсролын орчинг бэлтгэж, сургалтыг явуулахыг суралцагч төвтэй сургалт гэнэ. Суралцагч төвтэй ...

Лекц№ 7 суралцагч төвтэй сургалт - SlideShare

Суралцагч төвтэй сургалтын гол үзэл санаа: Суралцагч төвтэй сургалт нь дэвшилтэд боловсролын төлөөлөгчид болох У.Прис, У.Джеймс нарын хүн төрөлхтний бүх онол бол туршлагын асуудлаа шийдвэрлэхийн тулд ашигладаг багаж, онолыг үр ашгийнх нь үүднээс үнэлэх ёстой, прагматизм бол "арга"гэсэн үзэл санаанд үндэслэгддэг. 3.